Stichting Elisabeth Weeshuis

Elisabeth van Culemborg (1475-1555) was de laatste Vrouwe van de ‘heerlijkheid Culemborg’. Zij stierf kinderloos en liet een vermogen en landerijen na. In haar testament bepaalde zij dat haar nalatenschap ten goede moest komen aan de ‘regte armen’. Een kleine vierhonderd jaar lang is dat gedaan door aan wezen een thuis te bieden in het Elisabeth Weeshuis. Tegenwoordig biedt het Weeshuis onderdak aan het Elisabeth Weeshuis Museum, Brazzerie Wees is Anders, Bibliotheek Rivierenland, en Volksuniversiteit West Betuwe. Het Weeshuis is daarmee voor inwoners èn bezoekers van Culemborg een prachtige plek om te ontdekken, te ontmoeten en te ontspannen in een historische ambiance.
De Stichting Elisabeth Weeshuis maakt dit mede mogelijk en steunt met de opbrengsten van haar vermogen ook veel goede doelen en maatschappelijke projecten in Culemborg en nabije omgeving.

Meer info over de geschiedenis van weeshuizen in Nederland staat op deze overzichtskaart.

Beheren van de nalatenschap
Het college van protectoren, dat al meer dan vierhonderdvijftig jaar de nalatenschap beheert, ondersteunt nog steeds de arme medemens in de lijn van het gedachtegoed van Vrouwe Elisabeth. Hun uitgangspunt is: financiële steun bieden aan activiteiten op sociaal- maatschappelijk terrein in Culemborg en omgeving, als daar geen andere fondsen voor zijn.
De ‘regte armen’ van de 21e eeuw zijn volgens de huidige protectoren “Kinderen die er niets aan kunnen doen dat ze kansarm zijn en een steuntje in de rug kunnen gebruiken.”

Wilt u weten of uw project hiervoor in aanmerking komt? Lees bij donatie alles over het donatiebeleid.

Protectoren
Het college van protectoren bestaat uit Treja van den Heuvel (president-protector), Frank Hordijk (vice-president), protectoren Monica Grasveld-van Berckel, Michel van Slobbe en Alija Ibrahimovic. Secretaris & rentmeester is Bouwe Metz.

Het Weeshuis
Het gebouw was het eerste nieuw gebouwde weeshuis in Nederland. Van buiten ziet het er nog vrijwel precies zo uit als toen het in 1560 geopend werd. Van binnen is het regelmatig aangepast aan de eisen van de tijd, de laatste renovatie vond plaats van 2012-2014.

Maatschappelijke initiatieven

Dankzij de inzet van de Protectoren, en de succesvolle samenwerking tussen de huidige “bewoners”, is het Weeshuis anno nu een inspirerende, gastvrije en verbindende ontmoetingsplaats voor alle inwoners van Culemborg. Daarnaast spelen de Protectoren een rol bij tal van andere maatschappelijke initiatieven in en om Culemborg. Zij beoordelen o.a. de aanvragen voor donaties. Meer informatie hierover leest u bij Donatie.