Boek: Samen oud aan de dreven

 

In dit boek, geschreven in opdracht van de Stichting Elisabeth Weeshuis, blikt journalist Bram van Schaik terug op ruim zestig jaar ouderenzorg in de Elisabeth-hof.

De protectoren lieten begin jaren vijftig, toen de laatste wezen vertrokken waren, de Elisabeth-hof bouwen op een van hun landerijen aan de Van Pallandtdreef. Het Weeshuis was niet geschikt om ouderen in te laten wonen en werd verhuurd aan de Christelijke HBS, het latere Koningin Wilhelmina College. Niet alleen meer de jongeren, maar ook de ouderen konden nu rekenen op de steun van Elisabeth.

Sinds begin 2016 is de Elisabeth-hof verhuisd naar Culemborg-West. Om de geschiedenis van het oude gebouw en haar bewoners niet verloren te laten gaan heeft de stichting Elisabeth Weeshuis Bram van Schaik gevraagd om een boek te schrijven over het wel en wee van de Elisabeth-hof.

Hij raadpleegde het Weeshuisarchief, spitte door jaargangen kranten en benaderde mensen die op allerlei niveaus betrokken waren en hun verhaal wilden vertellen. Aan het woord komen onder andere oud-protectoren, directieleden, personeel en bestuursleden. Met al die informatie ontstaat een beeld van hoe de Elisabeth-hof is ontstaan en hoe het er in de loop de loop der jaren aan toe ging, met de nadruk op de eerste veertig jaar. Het boek is verkrijgbaar bij het Elisabeth Weeshuis Museum.