Wat doen we met de erfenis van Elisabeth?

Beheer
Stichting Elisabeth Weeshuis zet de opdracht voort van Vrouwe Elisabeth, zoals die is vastgelegd in haar testament. Bezittingen, naast vermogen ook landerijen en woningen, worden duurzaam beheerd. Uit de opbrengsten wordt o.a. het Weeshuisgebouw onderhouden, met oog voor de waarde van dit cultureel erfgoed.

Vroeger: wezen en ouderen
Het was de wens van Elisabeth dat haar nalatenschap, na betaling van alle legaten, aan de “regte arme” toekwam. Vierhonderd jaar lang is dat gedaan door het opnemen van ouderloze kinderen in het Weeshuis, daarna zestig jaar door ouderen te verzorgen en te verplegen in de Elisabeth-Hof aan de Van Pallandtdreef. Begin 2016 is de Elisabeth-Hof naar het woonservicegebied aan de Vuurvlinderlaan verhuisd. De bijdrage van de Stichting Elisabeth Weeshuis heeft belangrijke aanpassingen mogelijk gemaakt in deze woonvorm voor ouderen met dementie.

Nu: activiteiten voor kansarmen
De Stichting Elisabeth Weeshuis blijft minder bedeelden in onze maatschappij ondersteunen, door financiële steun te bieden aan activiteiten op sociaal maatschappelijk terrein in Culemborg en omgeving. Onder voorwaarde dat daar geen andere fondsen voor zijn en dat de activiteiten binnen de bepalingen van het  donatiebeleid passen.

Het donatiebeleid in het kort
Wij beperken ons tot projecten die ten goede komen aan inwoners van de stad Culemborg en omgeving. Kansarmen komen daar als eerste voor in aanmerking, hiermee zetten we de traditie van het Weeshuis voort. Individuele personen ondersteunen wij niet. In deze gevallen kan soms via maatschappelijk werk (STMR) en afdeling Sociale Zaken van de gemeente een beroep op de stichting gedaan worden.
In specifieke gevallen kunnen we een bijdrage leveren aan cultureel erfgoed in de stad Culemborg.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor donatie:

 • Een helder (project)plan, met doelstelling en transparante begroting.
 • We willen inzicht in de organisatie, het beleid en de financiën van de aanvragende partij.
 • Een (project)aanvraag is in principe voor een bepaalde periode, dus eindig. Voor projecten die langer dan drie jaar duren, maken we na deze periode opnieuw een afweging o.a. op basis van de tot dan toe behaalde resultaten.
 • Regelmatig een beknopte terugkoppeling over voortgang project, financiën etc.
 • We maken afspraken over publiciteit per project of donatie.
 • Voor aanvragen voor een bedrag boven de €25.000,- moeten ook andere partijen bijdragen.
 • Voor aanvragen onder de €1000,- gelden andere criteria.
 • De ontvangende privaatrechtelijke partij moet bij voorkeur ANBI-status hebben.

Onze afwegingen bij het toekennen van een donatie:

 • Is het een project of een bijdrage in de exploitatie? (Ondersteuning in de exploitatie verlenen we alleen in de opstartfase).
 • Draagt de donatie daadwerkelijk bij aan onze doelstellingen?
 • Wat is het effect van de donatie, is het achteraf meetbaar?
 • Kan het gevraagde gerealiseerd worden met de gewenste bijdrage?

Past uw initiatief bij onze doelstellingen?
Vul dan het aanvraagformulier in zodat wij deze zorgvuldig kunnen beoordelen.

Heeft u vragen aan ons? Stel deze via het contactformulier.