Empowerment-trainingen ELKWelzijn

 

Dankzij een maatwerk vervolg op de Empowerment-trainingen van ElkWelzijn, kunnen jongeren langer worden gecoached. Een goede voorbereiding op het leven in een samenleving met meerdere culturen.

ElkWelzijn verzorgt Diamant-trainingen. Dit zijn empowerment-trainingen gericht op jongens in de leeftijd van 14-16 jaar die in twee culturen opgroeien en vaak worstelen met hun identiteit en toekomstbeeld. Voor meiden is er de GirlPower! Training en ook voor leerlingen in groep 8 zijn er diverse empowerment-trainingen, die door de gemeente worden gefinancierd vanuit landelijke projectgelden.

Om deze empowerment-trainingen optimaal tot hun recht te laten komen, is er een verzoek gedaan voor budget om na afloop van de training nog een jaar 1-op-1 contact te houden met de jongeren en hen te coachen waar nodig. Na dat jaar kunnen ze (indien gewenst) gebruik maken van de ondersteuning van het jongerenwerk van ElkWelzijn.

Daarnaast heeft de afdeling praktijkonderwijs van het KWC verzocht om budget om een aangepaste Diamant training voor hun leerlingen te ontwikkelen, in samenspraak met een eigen docent. Het doel is jongeren beter voor te bereiden op het leven in de wereld van nu: een samenleving met meerdere culturen.