Jolie Plus Kinderopvang

 

Kinderen met een beperking spelen en leren samen met gezonde kinderen in Kinderdagverblijf Jolie Plus. Om goede zorg te kunnen bieden aan de kinderen die dat nodig hebben, is de inzet van o.a. een kinderfysiotherapeut en logopedist nodig.

Kinderdagverblijf Jolie Plus (onderdeel van SKPC Kinderopvang) vangt gezonde kinderen en kinderen met een beperking of ontwikkelingsachterstand samen op. Kleine kinderen accepteren elkaar zoals ze zijn. Ze spelen samen en leren van elkaar.
Voor de speciale zorg werkt SKPC in dit project samen met een begeleider van Syndion, logopedie en kinderfysiotherapie. Dit brengt extra kosten met zich mee. Met ondersteuning van de Stichting Elisabeth Weeshuis is dit initiatief opgestart.