Taalklas

 

Anderstalige kinderen die nog maar pas in Nederland zijn, hebben vaak geen beeld bij de woorden die ze leren. Dankzij bijdrage voor cultuureducatie van de Stichting Elisabeth Weeshuis kunnen de kinderen eropuit en ontmoeten ze leeftijdgenoten.

De Koningin Julianaschool biedt speciaal basisonderwijs aan kwetsbare kinderen die het zonder extra zorg en aandacht niet redden. In de Taalklas zitten 14 anderstalige nieuwkomers uit Syrië, Thailand, Polen, Marokko en Ghana. Voor de leerlingen is het belangrijk om niet alleen abstract te leren, maar dit te kunnen vertalen in concrete ervaringen. Na een bezoek aan een molen, luchthaven, museum of toneel weet je pas echt wat de woorden betekenen. Daarnaast is het voor de integratie van de kinderen goed als ze meer naar buiten gaan en in contact komen met leeftijdgenoten bij sporten, muzieklessen, scouting etc. Een financiële bijdrage hiervoor door de ouders is niet mogelijk. Daarom vraagt de school aan de Stichting Elisabeth Weeshuis een bijdrage voor cultuureducatie.