Verhalend Verbinden

 

Hannah Rood verwoordde en verbeeldde de levensverhalen van Culemborgers met een diverse culturele achtergrond. De interessante, reizende tentoonstelling, met een centrale rol voor het Weeshuis, trok veel bezoekers.

Hannah Rood is fotograaf en dichter en woont sinds 2015 in Culemborg. De viering van 700 jaar stadsrechten in Culemborg inspireerde haar tot een groots opgezet fotografie- en poëzieproject. Ze bracht de zeer persoonlijke levensverhalen van heel verschillende Culemborgers in beeld. Inwoners met verschillende culturele achtergronden en leefsituaties laten hun eerlijkheid en kwetsbaarheid zien. De herkenning en bevestiging bij de bezoekers zorgt voor verbinding. De beelden en de verhalen inspireerden haar tot gedichten, die ze met de beelden combineerde tot één verhaal. Hannah bracht dit vervolgens ook laagdrempelig onder de aandacht van een breed publiek door een reizende tentoonstelling, waarbij het Weeshuis een centrale rol vervulde.