Wat doen we met de erfenis van Elisabeth?

De Stichting Elisabeth Weeshuis zet de wensen van Vrouwe Elisabeth voort, zoals ze die heeft opgeschreven in haar testament. Alles wat ze heeft nagelaten, zoals geld, land en huizen, wordt goed beheerd. Met de opbrengst wordt onder andere het gebouw van het weeshuis onderhouden, het is prachtig en belangrijk Culemborgs cultureel erfgoed.

Vroeger: wezen en ouderen
Elisabeth wilde dat haar erfenis, nadat alle schulden waren betaald, werd besteed aan de “regte armen”, de echt arme mensen.
Al vierhonderd jaar lang zijn daarom weeskinderen opgenomen in het weeshuis. Daarna is zestig jaar lang gezorgd voor ouderen in de ElisabethHof aan de Van Pallandtdreef. In 2016 zijn de bewoners verhuisd naar een nieuw thuis aan de Vuurvlinderlaan, speciaal voor ouderen met dementie.

Nu: initiatieven ondersteunen
De Stichting Elisabeth Weeshuis blijft mensen in onze Culemborgse samenleving helpen die het minder goed hebben. Dit doen we door financiële steun te geven aan sociale projecten in Culemborg. Maar alleen als er geen andere geldbronnen beschikbaar zijn voor die projecten en als ze passen binnen de regels van ons beleid.

Ondersteuning in het kort
We steunen alleen projecten die ten goede komen aan mensen in Culemborg die het moeilijk hebben. Die traditie is gestart in 1560 en dat doen de protectoren nog steeds. We geven geen steun aan individuele mensen. In sommige gevallen kunnen zij via maatschappelijk werk (ElkWelzijn) en de afdeling Sociale Zaken van de gemeente hulp krijgen van onze stichting.
Soms leveren we ook een bijdrage aan het behouden van cultureel erfgoed in Culemborg.
Soms krijgen we aanvragen voor relatief kleine bedragen van grote organisaties met een aanzienlijk vermogen (en dito werkkapitaal).
Hun argument is dan dat er intern geen 'specifiek potje' beschikbaar is. Dergelijke aanvragen wijzen we vrijwel altijd af.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage:

 • Er moet een duidelijk plan zijn voor het project, met doelen en een begroting die voor iedereen te begrijpen is.
 • We willen weten hoe de organisatie werkt, wat het beleid is en hoe het met de financiën zit.
 • Een financiële bijdrage is meestal voor een bepaalde periode, dus niet voor altijd. We willen in veel gevallen de start van een initiatief mogelijk maken, maar nemen als uitgangspunt dat dat initiatief na maximaal drie jaar ondersteuning zonder onze bijdrage(n) verder kan.
 • We willen regelmatig informatie hoe het gaat met het project en de financiën.
 • We maken afspraken over hoe we communiceren over het project of de (financiële) bijdrage.
 • Als meer dan €25.000 nodig is, willen we altijd dat ook andere partijen bijdragen. En soms geldt dit ook bij kleinere aanvragen.
 • Als minder dan €1.000 nodig is, hanteren we soms wat vereenvoudigde eisen.
 • We stellen in de meeste gevallen de ANBI-status als (nadere) voorwaarde.

Hoe we beslissen welke projecten we steunen:

 • Is het een project of gaat het om een bijdrage aan de dagelijkse kosten? (We dragen alleen bij aan de dagelijkse kosten bij het opstarten van projecten).
 • Helpt de financiële bijdrage echt om onze doelen te bereiken?
 • Wat zal het effect zijn van onze financiële bijdrage, kunnen we het achteraf meten?
 • Is het geld dat gevraagd wordt genoeg om het project te laten slagen?

Past uw initiatief bij onze doelstellingen?
Vul dan het aanvraagformulier in zodat we het kunnen beoordelen.
De protectoren vergaderen 6x per jaar.
Uiterste inleverdata per vergadering 2024:
19 februari, 08 april, 24 juni, 26 augustus, 28 oktober.

Heeft u vragen?
Stel ze via het contactformulier.