Talent Academie

 

Stichting Elisabeth Weeshuis is partner in de Talent Academie. In een aanvullend lesprogramma leren kinderen uit groep 6,7 en 8 hoe ze hun passie en talent op het gebied van taal, cultuur, techniek en sport goed kunnen inzetten.

De Talent Academie heeft als doel kinderen bewust te maken van hun eigen talent. Naast het ontdekken en ontwikkelen van dit talent wil de Talent Academie Culemborg kinderen helpen dit talent te verdiepen en daarmee hun vaardigheden vergroten.

Voor wie
Het is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend dat de ontwikkeling van hun talenten wordt gestimuleerd van huis uit. Ook op school is hiervoor vaak onvoldoende tijd, net als voor brede maatschappelijke vorming. Aanvullend op het huidige Brede School Culemborg programma is daarom de Talent Academie opgezet voor alle leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 van de Koning Willem Alexander School, de Kaardebol, de Palster en tot medio 2019 de Daltonschool.

Wat doet de Talent Academie?
De Talent Academie werkt aan het ontwikkelen van talentprofielen en het integreren hiervan in het totale lesprogramma van het basisonderwijs. Een talentprofiel is een ontwikkelprogramma waarin kinderen actief investeren in hun passie en talent. Het gaat met name om een verdieping van de lesstof en het verbreden van de vaardigheden van deze kinderen. De profielen sluiten ook nauw aan bij de eindtermen van het voortgezet onderwijs.

Bewust maken van talenten
De verschillende profielen zijn: Taal, Cultuur, Techniek en Sport. Leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 van de vier deelnemende basisscholen kunnen kiezen uit één of meer talentprofielen. Zij kunnen wekelijks deelnemen aan een aanvullend programma, extra lesuren onder leiding van vakdocenten na schooltijd. De Talent Academie in Culemborg helpt kinderen zich te ontwikkelen tot zelfbewuste, zelfstandige, sociaal competente en leergierige leerlingen die zich bewust zijn of worden van hun eigen talent. Een mooie basis waar ze in het voorgezet onderwijs, beroepsonderwijs en hun maatschappelijke carrière volop van kunnen profiteren.

Op 23 mei 2019 lieten de eerste werkgroepen zien (en proeven!) aan de sponsoren en bestuurders van gemeente en scholen wat ze hebben geleerd op de Talentacademie, tijdens een diner met als thema ‘Tropisch carnaval in de jungle.